شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در نظر دارد در راستای اهداف گروه مپنا و همچنین بهبود عملکرد خود، نظرات، پیشنهادها و شکایات مشتریان را دریافت نموده و پس از مطالعه و بررسی، اقدام‌های بهبود لازم را جهت رفع شکایت و کسب رضایت مشتری انجام دهد.


دریافت شکایت مشتریان

ثبت شکایت


رضایت سنجی از مشتریان

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان گروه مپنا (محصول)
پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان گروه مپنا (خدمت)
پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان خارج از گروه مپنا

امید آن است با تعریف اقدام‌های اصلاحی مناسب در جهت بهبود عملکرد و برطرف نمودن شکایات طرح شده گام برداشته و رضایت مشتریان محترم را بیش از پیش شاهد باشیم.
کلیه مشتریان گرامی می توانند شکایت خود را در خصوص محصولات تولید شده/ خدمات ارائه شده با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و واحد ارتباط با مشتری مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارد. توجه داشته باشید که علاوه بر لینک‌های فوق، می‌توانید جهت ارسال هرگونه پیشنهاد و شکایات از آدرس VOC@Mapnagenerator.com نیز استفاده فرمایید.


معاونت فروش و خدمات مشتریان

ارتباط با معاونت فروش و خدمات مشتریان