تولید ۴۴ هزار مگاوات مولد نیروگاهی از ۶۵ هزار مگاوات برق تولیدی کشور

شرکت پارس از سال ۱۳۷۷ با رسالت تولید انواع ژنراتورهای نیروگاهی، با انتقال تکنولوژی از معتبرترین سازندگان صاحب نام در سطح جهان، سیکل تولید برق در نیروگا ه ها را تکمیل نموده و مفتخر است با به کارگیری و آموزش بیش از ۱۲۰۰ نفر پرسنل متخصص، از مجموع ۶۵ هزار مگاوات مولد نیروگاهی مستقر در کشور، تولید ۴۵هزار مگاوات ژنراتورهای نیروگاهی را در مدل¬های آبی، گازی، بخار ( سیکل ترکیبی ) و بادی تولید نماید.ژنراتورها در مسیر بهبود مستمر ( ارتقای ژنراتورهای ۱۶۰ مگاوات به ۱۷۳ مگاوات و ۱۷۳ مگاوات به ۱۸۵ مگاوات)

ایده اولیه استحصال توان بیشتر (خصوصاٌ در دماهای محیطی بالا) استفاده از کولر با قابلیت خنک کنندگی بیشتر، با حفظ ابعاد موجود بود، به نحوی که با تعویض کولرهای ژنراتورهای موجود در نیروگاه بتوان ژنراتورهای موجود را ارتقاء داد. در این راستا و با بررسی ظرفیت خنک کاری کولرهای موجود، طرح های مختلفی برای بهبود ظرفیت خنک کاری ارائه و با توجه به محدودیت های موجود، دو طرح به مرحله اجرا رسید. از سوی دیگر و با توجه به معرفی مواد عایقی جدید به بازار که با ضخامت کمتر قادر به ایجاد سطح ولتاژ عایقی مشابه باشند، فضای بیشتری برای استفاده از مس در شینه های تولیدی فراهم آورد. با بهره گیری از این مواد و حفظ چگالی شار موجود برای شینه های جدید، امکان استحصال جریان بیشتری از ماشین فراهم گشته که منجر به افزایش توان تولیدی از ژنراتور، بدون تغییر در ابعاد ماشین (ابعاد هسته، ابعاد شیار و ابعاد روتور) شده است. ماحصل به خدمت گرفتن نتایج ارتقاء توان سه محصول زیر می باشد:

1 - ژنراتور گاز با توان خروجی ۱۶۶ مگاوات در شرایط نامی، حاصل استفاده از کولر ارتقاء یافته MAP2+

2- ژنراتور گاز با توان خروجی ۱۷۳ مگاوات در شرایط نامی، حاصل استفاده از کولر ارتقاء یافته MAP2A

3 - ژنراتور گاز با توان خروجی ۱۸۴ مگاوات در شرایط نامی، حاصل استفاده توأم از کولر ارتقاء یافته MAP2A و بهبود سیستم عایقی.