در راستای سیاستهای کلان گروه مپنا و بسط ارتباطات سازنده با تامین کنندگان بعنوان یکی از ارکان اصلی تولید پایدار ، و در جهت تسهیل ارتباطات و ثبت و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان ، مجموعه معاونت تامین شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) از تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸ ، فرایند بررسی اطلاعات و پیشنهادات همکاری تامین کنندگان خود را صرفا از طریق سامانه جامع تامین کنندگان گروه مپنا به انجام خواهد رسانید.

لذا ، مقتضی است تا تامین کنندگان محترمی که برای اولین بار قصد همکاری بامجموعه پارس را دارند ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات اولیه از طریق پیوند الکترونیکی سامانه جامع تامین کنندگان گروه مپنا گروه مپنا اقدام نمایند. لکن در صورت داشتن سوابق همکاری قبلی با شرکت پارس ، خواهشمند است تا با کارشناسان واحد SRM سازمان تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است که پس از ثبت اطلاعات مرحله اول در سامانه مذکور ، مراتب در اسرع وقت توسط کارشناسان واحد ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان SRM این سازمان پیگیری گردیده و در مراحل بعدی ، نسبت به اعلام اطلاعات ورود به سامانه کاربری و موارد نیازمند بررسی آتی و یا رفع نواقص احتمالی بوسیله ایمیل و پیامک اقدام خواهد گردید.

با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ورود به سامانه مذکور ،از تامین کنندگان محترم خواهشمند است تا ضمن حفظ اصول محرمانگی ، نسبت به تغییر رمز ورود در سامانه در اولین فرصت اقدام نمایند.

شایان ذکر است که تکمیل ثبت نام در سامانه مذکور ، صرفا با ارائه اسناد و مدارک قابل استناد مقدور خواهد بود.

با توجه به لزوم ثبت تعدادی از اطلاعات مورد درخواست در سامانه ، عدم پاسخگویی به برخی سوالات اجباری و یا عدم بارگزاری برخی اسناد الزامی ، منجر به عدم توفیق در ثبت نام موفق آمیز تامین کنندگان خواهد بود. نیز در راستای تسهیل ارتباطات ، وضعیت ثبت نام تامین کنندگان محترم در پیوند الکترونیکی پیگیری ثبت نام قابل حصول خواهد بود.

آدرس پست الکترونیکی ارتباط مستقیم با واحد ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان : SRM@mapnagenerator.com

سامانه ارتباط با تامین کنندگان