کارخانه

آدرس

استان البرز، شهر فردیس، بلوار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

تلفن

۳۶۱۹۷۰۰۰ (۰۲۶)

نمابر

۳۶۶۰۸۶۰۶ (۰۲۶)

کد پستی

۳۱۶۷۶۴۳۵۸۶

صندوق پستی

۳۱۷۵۵۳۳۵

تلفن روابط عمومی

۳۶۱۹۷۸۳۲(۰۲۶)

پست الکترونیکی

info@mapnagenerator.com

دفتر تهران

آدرس

تهران، بلوار میرداماد،نبش کجور، شماره ٢٣١، ساختمان مپنا، طبقه ۴

تلفن

۲۳۱۵۱۸۵۰ (٠٢١)

نمابر

۲۲۹۰۸۶۶۱ (٠٢١)

کد پستی

۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱
ارسال پیام