مسئولیت­ های اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال­ های اخیر بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار در بقای هر سازمان محسوب می ­شود. سازمان ­های سرآمد به عنوان سازمان ­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش ­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می­ شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ­ای خواهد داشت به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی ­تر و منسجم­ تر خود نفع می ­برد و هم جامعه و طرف­ های ذینفع نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

شرکت مپنا پارس در فضای کسب و کار خود به ارائه روش ­هایی در حوزه مسئولیت­ های اجتماعی می­ پردازد تا پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی باشد چرا که مسئولیت­ های بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین­ کنندگان و تمامی ذینفعان خود بر عهده دارد.

گزارش مسئولیت های اجتماعی سال ۱۴۰۰