پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

 ماموریت و ارزشها

•    مأموريت
ایفای نقش مؤثر در صنعت  انرژی الکتریکی در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه مردم
•    چشم‌انداز  در افق 1400
تا سال 1400 یک شرکت تولیدی مرجع و توانمند در طراحی ماشین های الکتریکی دوار و توربین های بادی در کشور، با حضور موثر در بازارهای هدف بین المللی ( کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) خواهیم بود.
•    ارزش‌هاي سازماني
1)    مشتری ( تمرکز برمشتری: گوش دادن، ارتباطات، شراکت)
2)    نوآوری (پیشگامی، ایده های جدید، یادگیری)
3)    تعالی سازمانی ( تعالی سازمانی، نتیجه گرایی: بهبود، ابتکار، نتیجه گرایی، عملکرد)
4)    ایمنی (ایمنی و دوستی با محیط زیست: جامعه گرایی، مشارکت فعال، ماندگاری، کمک به جامعه)
5)    مسئولیت پذیری ( کارتیمی، مسئولیت پذیری، روحیه تسهیم دانش : اجتناب از فردگرایی، هم افزایی، روحیه کارتیمی، پاسخگویی، اشتراک دانش)
6)   اخلاق کسب و کار (تعهد، صداقت، اعتماد)

تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد