پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

 ژنراتور

توربو ژنراتور حرارتی (گازی)

   مدل:(TY10546)   MGG55-SA2
    توان نامی : 200 مگاولت آمپر (160 مگاوات)
    سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
    وزن : 225 تن
    سيستم خنک کننده : هوا خنک


 

توربو ژنراتور حرارتی (بخار)

    مدل :  (TX10546)  MGS54-SA2   
    توان نامی : 200 مگاولت آمپر (160 مگاوات)
    سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
    وزن : 212 تن
    سیستم خنک کننده : هوا خنک


 

توربو ژنراتور حرارتی (گازی)

    مدل:(TY10546)  MGG57-SA2
    توان نامی : 216 مگاولت آمپر (173 مگاوات)
    سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
    وزن : 225 تن
    سیستم خنک کننده : هوا خنک


 

توربو ژنراتور حرارتی (گاز)
مدل:(TY10546)  MGG58-SA2
توان نامی : 231 مگاولت آمپر (185 مگاوات)
سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
وزن : 225 تن
سيستم خنک کننده : هوا خنک


 

توربو ژنراتور حرارتی (بخار)
مدل:(TLRI115/41)  MGS55-SA2
توان نامی : 202 مگاولت آمپر (160 مگاوات)
سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
وزن :273/5 تن
سیستم خنک کننده : هواخنکژنراتور آبی

عمودی خود تحریک
توان نامی : تا 300 مگاولت آمپر
سرعت نامی :50 تا 300 دور در دقیقه
وزن : 1100 تن

توربو ژنراتور حرارتی (گازی) 

   مدل:(JISALT 245 F)   MGG30-SA2                   
    توان نامی : 31/25 مگاولت آمپر  
    سرعت نامی : 3000 دور در دقیقه
    وزن : 64 تن
    سيستم خنک کننده : هوا خنک

 

 

توربین بادی                                                     

مدل:(2500 FL)  MWT2.5-103-I
توان نامی : 2/5MW 
تعداد پره ها : 3
طول هر پره :50/3 متر
طول برج: 85متر                                                                          دارای جعبه دنده

 

 

پره توربین بادی                                        

مدل:  MWTB-50.3
طول پره : 50/3 متر
حداکثر قطر پره: 3/98 متر
وزن پره : 12/4 تن
زاویه پیچ : 16 درجه 

پیش خم : 2/06 متر        

 

ژنراتور توربین بادی                                                    

مدل:  Doubly Fed Induction Generator (DFIG)
توان نامی : 2560 کیلو وات
تعداد قطب ها : 6
وزن : 11 تن

                                                                           

تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد