پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

 ‭(پنهان)‬ نرم افزار نظام پیشنهادها

 نظرات و پیشنهادات

نام سازمان/نيروگاه:
نام و نام خانوادگي:
سمت:
شماره تماس1:
شماره تماس2:
پست الكترونيكي:
موضوع پيشنهاد:

شرح پيشنهاد و نظر: *
نام فرد /واحد مرتبط در پارس كه مي تواند پاسخگو باشد:
پيوست(در صورت لزوم):
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد