پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint
مديريت مجوزهامديريت مجوزها
ثبت 50000 امین پیشنهاد در سیستم نظام پیشنهادهای شرکت پارس

نظام پيشنهادها بعنوان يك سيستم مشاركت سازماني جهت تسهيم كاركنان در اداره يك سازمان مي باشد كه اهداف اصلي آن بهبود شاخص­هاي عملكردي سازمان ناشي از اجراي پيشنهادهاي كاركنان، بهبود فرهنگ سازماني و ارتقاء سرمايه انساني است . مزاياي به كارگيري اين نظام، صرفه جويي اقتصادي، ارتقاي بهره وري، حذف اتلاف­ها، كاهش هزينه هاي اضافه و در نهايت افزايش سود آوري در سازمان مي باشد كه قطعا مطلوب سهامداران و مديران سازمان خواهد بود. فلسفه وجودي اين نظام ايجاد بهبودهاي كوچك در حوزه فعاليت كاركنان است، بر اين اساس ، مي­توان گفت نظام پيشنهادها نظامي فرد محور بوده و بر تحقيقات و بررسي­هاي كوچك استوار مي باشد لذا انتظار از آن به منظور رفع مسائل مهم و يا بهبودهاي بزرگ در حوزه هاي استراتژيك اشتباهي است كه برخي سازمان­ها مرتکب مي شوند ولي گاها بهبودهاي بزرگ نيز خروجي اين نظام مي باشد. بايد يادآور شد كه نظام پيشنهادها تنها نظام بهبود در سازمان نيست و براي انواع بهبودهاي موجود، ابزار و فنون مختلفي وجود دارد.

شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس بعنوان يكي از پيشروهای نظام پيشنهادها در سطح كشور شناخته مي­شود كه همواره بعنوان يك مرجع معتبر براي ساير سازمانها بوده و بسياري از سازمانهاي خوشنام كشورمان نحوه پياده سازي و دستاوردهاي اين سيستم را الگو برداري و بهينه كاوي نموده اند.

در حال حاضر علاوه بر شوراي عالي نظام پيشنهادها كه وظيفه سياست گذاري، هدف گذاري و نظارت بر عملكرد اين نظام و ارزيابي پيشنهادهاي ويژه را بعهده دارد ، 30 كميته تخصصي در واحدهاي مختلف سازمان وظيفه دريافت، بررسي و نظارت بر حسن اجراي پيشنهادهاي كار كنان عهده دار مي باشند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه سازمان به منظور حفظ، ارتقاء و اعتلاي نظام پيشنهادها مكانيزم­هاي ترغيبي و تشويقي متنوعي را در دستور كار خود قرار داده است . اثرگذاري اين نظام بر سايرسيستم­هاي جاري سازمان مشهود مي باشد.

شروع به كار نظام پيشنهادها در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا از اواسط سال 1383 بوده و طي مدت زمان استقرار اين سيستم بيش از 50000 پيشنهاد دريافت شده كه بالغ بر 16300 پيشنهاد از پيشنهادهاي دريافتي اجرا شده اند و تاثير اين پيشنهادهاي اجرا شده در تمام سطوح سازمان ملموس و قابل رويت مي باشد . به طور حتم بدون حمايت بي دريغ و بي بديل مديريت ارشد سازمان و تلاش­هاي مجدانه كليه كاركنان در قالب ارائه كنندگان، بررسي كنندگان و مجريان پيشنهادها اين مهم قابل دستيابي نبود .

آمار پیشنهادهای ارائه شده
ردیفدورهتعداد پیشنهادها
1از سال 1383 تا 1387479
2ازسال 1388 تا 139219947
3از سال 1393 تا  کنون29727
تاریخ : 1397/08/01http://mapnagenerator.com/PublishingImages/SS-JPG.jpg, http://www.mapnagenerator.com/PublishingImages/SS-JPG.jpg
ضمايم
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد