پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint
مديريت مجوزهامديريت مجوزها
دريافت تنديس سيمين هفت سين آراستگي

براساس ارزیابی انجام شده از سوی انجمن علمی استاندارد ایران درتاریخ 18 مهر ماه سال جاری، درنخستين جشنواره سازمان آراسته و استاندارد كه در تاریخ  10 آبان 1396 در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد،  " تنديس سيمين هفت سين آراستگي" که بالاترين نشان در ميان شركت هاي توليدي حاضر در جشنواره بود ، به شرکت مپنا پارس اهدا گردید

تاریخ : 1396/10/30http://mapnagenerator.com/PublishingImages/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%207%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C.jpg, http://www.mapnagenerator.com/PublishingImages/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%207%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C.jpg
ضمايم
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد